Main

Mitsui & Co., (Thailand) Ltd.

เกี่ยวกับเรา

ความรับผิดชอบต่อสังคม / ความยั่งยืน

กิจกรรมเพื่อการช่วยเหลือทางสังคม

นอกจากการดำเนินธุรกิจที่ครอบคลุมในหลายประเทศและภูมิภาค เรายังคงยึดมั่นในการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนทั้งในบริษัทของเราเองและสังคมที่เราดำเนินธุรกิจ ความมุ่งมั่นของเรา ได้ถูกกำหนดไว้ในนโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท ซึ่งถูกใช้เป็นแนวทางหลักสำหรับกำหนดรูปแบบการทำงานของเรา

โครงการหลักเพื่อการช่วยเหลือทางสังคม

โครงการพัฒนาดอยตุง

ดอยตุงตั้งอยู่ใจกลางดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ ซึ่งในอดีตเป็นแหล่งผลิตและค้ายาเสพติดระดับโลก โครงการนี้ได้รับการจัดตั้งในปี 2531 ภายใต้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะขจัดความยากจนและช่วยเหลือชุมชนให้พัฒนาอย่างครบวงจรทั้งด้านสุขภาพ อาชีพ รายได้ การศึกษา และสิ่งแวดล้อม โดยโครงการส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้จากผลิตภัณฑ์จาก “ป่าเศรษฐกิจ” เช่น กาแฟและมัคคาเดเมีย มิตซุย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมในฐานะผู้ให้สินเชื่อทางการเงินในปี 2532 และเราได้ให้ความร่วมมือกับมูลนิธิ ในโครงการต่าง ๆ ตั้งแต่นั้นมา

อดีตประธานบริษัท มิตซุย ประเทศไทย คิโยมิเนะ เข้าเฝ้า สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ประธานบริษัท คะโต้ ได้รับเกียรติพิเศษในการได้พบส่วนตัวกับสมเด็จพระเจ้าสิรินธรในนิทรรศการ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “สมเด็จย่า”

ผลิตภัณฑ์ดอยตุง


กิจกรรมเยียมชนโครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย

โครงการห้องสมุดมิตซุย

โครงการห้องสมุดมิตซุย

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549 บริษัทครบรอบ 100 ปีของการก่อตั้งในประเทศไทย เพื่อเฉลิมฉลองเหตุการณ์สำคัญนี้ เราได้เริ่มโครงการ 'บริจาคห้องสมุดให้โรงเรียน' เพื่อส่งเสริมการศึกษาในชุมชนไทย โครงการนี้มุ่งหวังที่จะเสริมสร้างทรัพยากรการศึกษาสำหรับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ห่างไกลทั่วประเทศ เรามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนในชุมชนที่เราเข้ามาดำเนินธุรกิจ และสร้างอนาคตที่สดใสให้กับชุมชนในรุ่นต่อๆ ไป