Main

Mitsui & Co., (Thailand) Ltd.

เกี่ยวกับเรา

ข้อความจากประธาน

ประธานและผู้บริหารสูงสุด
บริษัท มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด / บริษัท มิตรสยามอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ฮิโรชิ คาคิอุชิ

บริษัท มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในเครือข่ายของสำนักงานใหญ่ มิตซุยแอนด์คัมปนี จำกัด บริษัทมีกิจการการค้า การบริหารและการพัฒนาโครงการในระดับโลก โดยมีต้นกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันเรามีการทำธุรกิจครอบคลุมทุกภาคส่วนของมิตซุย ด้วยจำนวนพนักงาน 240 คน และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบริษัทในเครือในประเทศไทย มากกว่า 40 บริษัท รวมถึงสำนักงานตัวแทนทั้งในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาวและกัมพูชา

ในปี 2449 มิตซุย (เดิม) เปิดสำนักงานต่างประเทศในกรุงเทพฯ เพื่อเป็นศูนย์หลักในการเริ่มดำเนินกิจการการค้าในลุ่มลำน้ำโขง และเรายังคงความมุ่งมั่นนี้จวบจนถึงปัจจุบัน สำนักงานตัวแทนในกรุงเทพฯ เปิดเมื่อปี 2494 และได้ขยายธุรกิจการค้าและสร้างบริษัทในหลายอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความเจริญร่วมกับบริษัทต่างๆในประเทศไทย และมุ่งมั้่นในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น การสำรวจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ การจัดหาน้ำประปา การผลิตน้ำตาลทรายและอื่น ๆ

ด้วยความร่วมมือของพนักงานของเราทุกคน ผมมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของตลาดท้องถิ่นและจัดหาโซลูชั่น ภายใต้ "ความท้าทายและนวัตกรรม" ซึ่งเป็นจิตวิญญาณ ของมิตซุย ที่เรายังคงความสม่ำเสมอมาทั่วโลก ผมยังให้ความสำคัญสูงสุดสำหรับความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่นในประเทศไทยและการดำเนินกิจกรรมกิจกรรม CSRอย่างเต็มที่ เช่น โครงการพัฒนาดอยตุง

บริษัทมุ่งหวังที่จะสร้างสินทรัพย์ทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ในภูมิภาคนี้ร่วมกับพนักงานชาวไทยของเรา สู่อนาคตในอีก 100 หรือ 200 ปีข้างหน้า

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณอย่างจริงใจสำหรับการสนับสนุนกิจการของเราจากสังคมไทยและขออวยพรให้ทุกคนในประเทศมีความสุขและมีสุขภาพที่ดี

ขอบคุณครับ

ฮิโรชิ คาคิอุชิ
ประธานและผู้บริหารสูงสุด
มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) / มิตรสยามอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

* ไม่มีการต่อเนื่องกฎหมายระหว่างมิตซุยแอนด์คัมปนี (เดิม) และ มิตซุยแอนด์คัมปนี จำกัด