Main

Mitsui & Co., (Thailand) Ltd.

ธุรกิจของเรา

แผนกพลังงาน

เกี่ยวกับแผนก

แผนกพลังงานมิตซุยประเทศไทย เราให้ความสำคัญในการตอบสนองความต้องการทางด้านพลังงานของลูกค้า โดยอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้าน Energy Value Chain ที่มีมาอย่างยาวนาน ร่วมกับเครือข่ายของบริษัทมิตซุยที่มีอยู่ทั่วโลกของเรา แผนกเรายังดูแลครอบคลุมไปยังประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม อีกทั้งเรายังสนับสนุนและส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในส่วนของภาคสังคมและภาคธุรกิจ นอกจากนี้เรายังเป็นผู้นำในการปรับเปลี่ยนไปสู่ธุรกิจใหม่ที่เปินมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือธุรกิจสีเขียว (Green Transformation) ธุรกิจของเราประกอบไปด้วย:

 • ธุรกิจการสำรวจและการผลิต น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
 • ธุรกิจจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลวแบบครบวงจร (LNG Value Chain)
 • ธุรกิจด้านการบริหารจัดการพลังงาน (Energy Solutions): พลังงานทดแทน (Renewable Energy) การจัดการคาร์บอน (Carbon Management) การซื้อขายคาร์บอนเครดิตและใบรับรองคุณสมบัติพลังงาน (Energy Attribute Certificates)
Energy picture1

ธุรกิจหลักของแผนก

 • การทำธุรกิจสำรวจและผลิตน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และการลงทุนอื่นๆ ที่ริเริ่มโดยกลุ่มบริษัท Mitsui Oil Exploration Co., Ltd. (MOECO)
 • การดำเนินโครงการก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และการพัฒนาพอร์ตโฟลิโอแบบครบวงจร Portfolio development
 • การพัฒนาน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมร่วมกับโรงกลั่นน้ำมันและพันธมิตรด้านพลังงานอื่นๆ
 • การทำการตลาดน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม LNG ถ่านหิน และเชื้อเพลิงชีวภาพ จากแหล่งน้ำมันดิบและปิโตรเลียมทั่วโลกของ Mitsui และแหล่งอื่นๆ
 • การส่งเสริมการแก้ปัญหาทางคาร์บอน (Carbon Solutions) การซื้อขายคาร์บอนเครดิตและใบรับรองคุณสมบัติพลังงาน (Energy Attribute Certificates)
 • การสร้างพลังงานแห่งอนาคตเช่น เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (SAF) ไฮโดรเจน และแอมโมเนีย

ความต้องการพลังงานในภูมิภาคเอเชียคาดว่าจะเติบโตอย่างรวดเร็วตามการพัฒนาของอุตสาหกรรมและการปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพ ส่งผลให้แต่ละประเทศรวมทั้งประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในการจัดหาพลังงาน แผนกพลังงานบริษัทมิตซุยประเทศไทยมีการบริหารสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ที่มีอยู่หลากหลายตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เรายังมีประสบการณ์และประวัติศาสตร์อันยาวนานในอุตสาหกรรมพลังงานระดับโลก และความร่วมมือกับแผนกธุรกิจอื่น ๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและพลังงานแห่งอนาคตเพื่อช่วยลดคาร์บอนในประเทศไทย . แผนกพลังงานบริษัทมิตซุยประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะยืนหยัดเคียงข้างลูกค้าและหุ้นส่วนคนสำคัญของเรา และมีส่วนร่วมในความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคต่อไป

Energy picture2
Energy picture3
Energy picture4

ผลงานและโครงการที่สำคัญของแผนก

 • โครงการสำรวจและการผลิตในแหล่งพลังงานในตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ ยุโรป และอ่าวไทย
 • การซื้อขาย การผลิต ขนส่ง LNG แบบครบวงจรทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ อาทิเช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • การซื้อขายและจัดหา I-REC และ T-VER ให้กับบริษัทในอุตสาหกรรมค้าปลีกและค้าส่งในประเทศไทย
 • การซื้อขายและจัดหาปิโตรเลียมผ่านทางบริษัท Mitsui & Co. Energy Trading Singapore Pte. ที่สิงคโปร์
 • การให้เงินสนับสนุนในโครงการ Prey Lang REDD+ ประเทศกัมพูชา: JCM (Joint Crediting Mechanism) หรือกลไกการให้เครดิตร่วม ซึ่งเป็นโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการตัดไม้ทำลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า และส่งเสริมบทบาทของการอนุรักษ์ การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และการเพิ่มปริมาณคาร์บอนที่กักเก็บในป่าในประเทศกำลังพัฒนา
 • การลงทุนในโครงการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพจากเทคโนโลยีการหมักก๊าซและ โครงการพัฒนาเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (SAF) ในประเทศ สหรัฐอเมริกา จีน อินเดีย
 • การลงทุนในโครงการไฮโดรเจน/แอมโมเนียที่ผลิตโดยพลังงานสะอาด ในประเทศ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Energy picture5