Main

Mitsui & Co., (Thailand) Ltd.

ธุรกิจของเรา

แผนกผลิตภัณฑ์เคมีขั้นต้น

ธุรกิจหลัก

กลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีขั้นต้น

โอเลฟินส์ (เอทิลีน, โพรพิลีน , บิวทาไดอีน), ราฟฟิเนต, เมทานอล, สไตรีนโมโนเมอร์, และอื่น ๆ

กลุ่มอะโรมาติกและโพลีเอสเตอร์

เบนซีน, พาราไซลีน, มิกซ์ไซลีน, กรดเทเรพธาลิกบริสุทธิ์ (PTA), เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต(PET), กรดอะซิติก, อะซิติกแอนไฮไดรด์, โพรพิลีนออกไซด์, คาโปรแลคตัม, ไวนิลอะซิเตทโมโนเมอร์ (VAM), และอื่น ๆ

กลุ่มคลอร์-อัลคาไล

โซดาไฟ, เอทิลีนไดคลอไรด์ (EDC), กรดไฮโดรคลอริก, โพแทซเซียมไฮดรอกไซด์, โซดาแอช, โซเดียมไบคาร์บอเนต, ไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ (VCM), ซีโอไลต์, และอื่น ๆ

กลุ่มฟีนอล

ฟีนอล, อะซิโตน, บิสฟีนอลเอ, อัลฟาเมทิลสไตรีน (AMS), อีพิคลอโรไฮดริน (ECH), พาราเทอร์เทียรี-บิวทิล-ฟีนอล (PTBP)

กลุ่มเคมีอุตสาหกรรม

อะซิโตน, ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (IPA), เมทิลไอโซบิวทิลคีโตน (MIBK), โพรพิลีนไกลคอลโมโนเมทิลอีเทอร์ (PM), โพรพิลีนไกลคอลโมโนเมทิลอีเทอร์ อะซิเตท (PMA), เตตระไฮโดรฟิวแรน (THF), ไดเอทิลีนไกลคอลโมโนบิวทิลอีเทอร์ (BDG), ผลิตภัณฑ์สารละลายอื่น ๆ, กรดอะคริลิก, อะคริเลต, ไตรเมทิลออลโพรเพน ไตรอะคริเลต (TMPTA), บิวทิวไกลคอล, เมทิลเมทาคริเลต (MMA), มาเลอิค แอนไฮไดรด์, พาราฟอร์มาลดีไฮด์, โพรพิลีนไกลคอล, โพลีโพรพิลีนไกลคอล, โพลีออล, โพลีอีเทอร์โพลีออล, เมทิลีนไดฟีนิลไดไอโซไซยาเนต (MDI), โทลูอีนไดไอโซไซยาเนต (TDI), ไตรเมทธีลอลโพรเพน (TMP), ยูรีเทน, สีกันสนิม, สีพิเศษ, อีพ็อกซี่เรซิน, สารประสานในสี, ฯลฯ

กลุ่มเคมีเกษตร

แอมโมเนีย, แอมโมเนียมซัลเฟต, คอปเปอร์ซัลเฟต, คอปเปอร์ ไฮดรอกไซด์, โพแทสเซียมไนเตรท, โพแทสเซียมซัลเฟต, กรดกำมะถัน, กำมะถัน, โซเดียมไบคาร์บอเนต, โซเดียมซัลไฟต์, ทอรีน, ยูเรีย, สารเคมีทางการเกษตร, ปุ๋ย, ปุ๋ยผสม, สารกำจัดวัชพืช, สารกำจัดแมลง, ฯลฯ

ลักษณะการดำเนินธุรกิจ

สร้างความมั่นคงในกระบวนการจัดหาสารเคมี

เราได้พัฒนาความสัมพันธ์ที่ยาวนานและเชื่อถือได้กับพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการการจัดหาสารเคมีที่มั่นคงด้วยความรับผิดชอบและความสำเร็จในภารกิจ เราดำเนินธุรกิจจัดหาสารเคมีทั้งในด้านการนำเข้าและส่งออก รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมในประเทศโดยการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งจากเครือข่ายมิตซุยทั่วโลก

รูปแบบและบริการทางธุรกิจต่าง ๆ

เรามุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าผ่านรูปแบบและบริการทางธุรกิจต่างๆ รวมถึงการจัดจำหน่ายในประเทศที่มีระบบถังจัดเก็บสารเคมีและคลังสารเคมีที่มีมาตรฐานความปลอดภัย เรายังให้บริการงานด้านศุลกากรและการวางแผนการขนส่งที่ครอบคลุมทุกด้าน

ร่วมมือเพื่อค้นหาโอกาสลงทุนใหม่

เราเชื่อมั่นในพลังของความร่วมมือที่สามารถสร้างนวัตกรรมและนำไปสู่โอกาสการลงทุนใหม่ๆ โดยการร่วมมือกับพันธมิตรที่เชื่อถือได้ เราสามารถทำการศึกษา ประเมินและค้นหาแนวทางที่จะนำไปสู่โอกาสทางธุรกิจที่กำลังเติบโต การร่วมมือนี้จะช่วยให้เราสามารถขยายขอบเขตและพัฒนาความสามารถเพื่อค้นหาความสำเร็จที่ยั่งยืนไปด้วยกัน

พัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลดการปล่อยคาร์บอนและสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน

เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมอนาคตที่ยั่งยืน โดยการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลดการปล่อยคาร์บอนและเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เป็นจริง โดยเราเน้นการลดการปล่อยคาร์บอนและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบผ่านกลยุทธ์ที่สร้างสรรค์และความร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างผลกระทบในเรื่องนี้ ทั้งในระดับทวีปและระดับโลก เป้าหมายของเราคือสร้างโลกที่มีความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมและทางเศรษฐกิจไปด้วยกันสำหรับทุกคน