Main

MITSUI & CO., LTD. East Asia Bloc (Beijing, Shanghai, Guangzhou, Hongkong, Taiwan each Unit)

Contact Us

MITSUI & CO. (EAST ASIA BLOCK (BEIJING, SHANGHAI, GUANGZHOU, HONGKONG, TAIWAN) LTD.)
8th Floor, China World Tower, 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China
Telephone : (86-10) 5965-3331
Facsimile : (86-10) 5965-3591